De Wijk-conciërge

Deelnemer initiatievenmarkt 2019
 • Initiatiefnemer:
 • Eigenaar idee:
  Margreet
 • Ingediend:
  19 oktober 2019
 • Weergaven:
  33918
 • Stemmen:
  56
Update: 6-2-2020

Initiatiefneemster Margreet heeft woensdag 5 februari 2020 in het wijklab Kersenboogerd gesproken met Intermaris en de gemeente Hoorn. Doel van het gesprek was om beter te begrijpen in welke taken van de beoogde wijkconciërge, nu al voorzien wordt.

Vanuit Intermaris zijn er twee leefbaarheid medewerkers en een complexbeheerder dagelijks bezig met de leefbaarheid van de Kersenboogerd. Zij reageren actief op binnenkomende meldingen via het klantcontactcentrum van Intermaris en schakelen vervolgens ook met de gemeente Hoorn, politie of afvalverwerker HVC. De focus ligt uiteraard op de ruim 2000 woningen van Intermaris in de wijk. Naast Intermaris, is er ook de wijkcoördinator Frans van Barneveld van de gemeente Hoorn die zeer betrokken is de wijk. Meldingen die binnen komen bij de gemeente of het wijklab komen bij hem terecht. Maandelijks komen de leefbaarheid medewerkers van Intermaris, wijkcoördinator, handhavers, wijkagent en jongerenwerkers van stichting Netwerk bij elkaar. Zo houden ze elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen in de wijk.

Margreet is heel blij met deze inzet, maar ziet nog steeds een toegevoegde waarde in een wijkconciërge die niet zozeer op meldingen reageert, maar zelf in de wijk signaleert en ook preventief werkt door nauw samen te werken met inwoners. Ook voor de gebieden zonder woningen van Intermaris. De volgende stap voor Margreet is om de komende tijd steun te vinden bij de fracties van de gemeenteraad.

Update: 28-11-2019

Om de raad goed voor te bereiden met de juiste informatie over regelgeving, bestaand beleid en financiën zijn er voor elk initiatief factsheets opgesteld. Deze zijn vandaag met de raadsleden gedeeld. Klik hier om de factsheet van dit initiatief te bekijken.

Update: 11-11-2019

Dit initiatief wordt uitgenodigd voor de initiatievenmarkt. Het initiatief is goed doordacht en past binnen het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Het vormt een aanvulling op wat er al voor het bevorderen van de leefbaarheid wordt gedaan. Wel moet er nog worden uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om de functie te laten vervullen door iemand met een bijstandsuitkering. Dit wordt in de aanloop naar de initiatievenmarkt onderzocht. Mede op basis daarvan wordt de hulpvraag aan de gemeenteraad aangescherpt.

Iedereen weet dat de wijk Kersenboogerd niet de meest representatieve wijk van Hoorn is. Onlangs las ik in de Telegraaf zelfs dat het een achterstandswijk is. Nou zo ver zou ik zeker niet willen gaan, maar het verloedert er wel. Op veel plaatsen ziet de wijk er niet uit en ook komt naast criminaliteit ook asociaal gedrag vaak voor bij inwoners van deze wijk. Natuurlijk doen handhavers, de wijkagent en andere instanties zoals het wijkcentrum hun best om het tij te keren, maar vaak is het dweilen met de kraan open.

Maar er zijn ook vele betrokken buurtbewoners die er wel heel graag iets van willen maken om prettig wonen in de Kersenboogerd. Om hierbij ondersteuning te krijgen zou er een wijkconciërge heel fijn zijn.

Een wijk-conciërge?

Dat is een persoon die zich dagelijks door de wijk begeeft (te voet of op de fiets). Hij of zij is als het ware de ogen en oren van de wijk. Het is geen wijkagent of handhaver, maar net iets meer dan een betrokken en oplettende burger.

Welke taken zou deze wijk-conciërge dan moeten doen?

Denk aan het constateren van zaken die gaan op een manier die niet volgens de regels is. Bijvoorbeeld dumping van grofvuil, bijplaatsing bij containers, verkeerd geplaatste fietsen maar ook constateren dat bosjes over het fietspad groeien en dat de wortels van bomen de tegels op het trottoir omhoog duwen.

Wie kan er Wijk-conciërge worden?

Dat moet natuurlijk nog ingevuld worden, maar het lijkt mij iets voor iemand die nu in een uitkeringssituatie zit. (bijstand?) Misschien ook iemand met iets meer afstand tot de maatschappij.
Deze persoon kan een groter gevoel van eigenwaarde krijgen doordat hij/zij een waardevolle aanvulling kan zijn op de leefbaarheid van de wijk. Zelf ben ik een inwoner van de Kersenboogerd die regelmatig meldingen bij de gemeente doet en ook dagelijks afval raapt. Dit doe ik met de app ‘Litterati’. Ook de wijkconciërge zou dit erbij kunnen doen. (en andere belangstellenden hierbij kunnen betrekken). Uit eigen ervaring weet ik dat anderen dit zeker waarderen.

De Kersenboogerd verdient een Wijkconciërge.

Misschien het ook iets voor andere wijken, maar dat is aan u. Voor alle duidelijkheid, ik solliciteer niet naar deze functie, maar wil wel graag meedenken om onze stad een mooie stad te laten zijn.
(dus ben ik bereid me hiervoor in te zetten en een taak- en functieomschrijving op te stellen en om het project te helpen opstarten). Het zou fijn zijn als er een team van wijk-conciërges komt, die volgens een rooster alle dagen van de week in de wijk aanwezig zijn.

Lees meer
 • idee
 • verbinden
 • gerealiseerd

Deel jouw mening

*

Alle reacties

Margreet

2021-04-08 17:07:37

Ik ben voor Ik ben voor
Bij deze reageer ik op de reactie van Anja de Haan. Zelf noem ik de Kersenboogerd geen achterstandswijk, dit gaf ik ook aan. Wel vind ik dat er plekken zijn waar het er niet uitziet zoals we zouden willen. Als u wilt lopen we een keer samen door de wijk, en ruimen ondertussen wat zwerfafval op.

Anja de Haan

2020-02-09 12:53:23

Ik ben voor Ik ben voor
Altijd fijn een wijkconciërge, en geen slecht idee. Maar ik vind wel dat onze wijk Kersenboogerd ten onrechte als een achterstands-wijk wordt neergezet. Ik woon hier nu negen jaar en ervaar ook leefbaarheid en gezelligheid. Waar is het op gebaseerd dat de wijk verloedert?

Deel dit initiatief