De toekomst van Hoorn

Als jij het voor het zeggen hebt, hoe zou onze leefomgeving in Hoorn er dan uit moeten zien?

Update: 20-09-2021

Het concept van de omgevingsvisie is gereed. Op 30 september bespreekt de raadscommissie het concept van de Omgevingsvisie. In het concept staan de keuzes voor de leefomgeving voor de langere termijn. Het college vraagt de raadscommissie of het concept voor de Omgevingsvisie voldoet en ter inzage gelegd kan worden. Klik hier om er meer over te lezen. 

Update: 27-05-2021

Op 10 juni buigt de raadscommissie zich over de bespreekpunten voor de toekomstige Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan de keuzes voor de leefomgeving in Hoorn voor de langere termijn. Voor zes onderwerpen vraagt het college aan de raadscommissie om de richting te bepalen. Het gaat dan om de mate van levendigheid in de stad, de mate van functiemenging, de kaders voor gebiedsontwikkeling, het type economische ontwikkeling, de kansen voor vergroening en het sturen op gezondheid.

Update 28-04-2021

In april 2021 hebben vele inwoners, bedrijven en organisaties hun inbreng gegeven. Dat kon op verschillende manieren: door mee te doen aan één van de online gesprekken, door het invullen van de enquête of door een inzending te delen op deze pagina via ‘Voor een mooie stad’. Volgens de huidige planning bespreekt de raadscommissie op 10 juni 2021 de zogenaamde contourennota. Hierin staan de bouwstenen voor de omgevingsvisie. De opbrengsten van de gesprekken, van de enquête en van deze pagina worden hierin verwerkt. In juni volgt meer informatie over de contourennota en de bespreking in de raadscommissie.

 

De gemeente Hoorn is begonnen met het werken aan de omgevingsvisie. Dat betekent dat er voor de lange termijn een koers voor de leefomgeving van de stad wordt bepaald. Deze koers wilt de gemeente graag samen met inwoners bepalen. Iedereen kan meedenken!


Droom je mee?
Stel je voor, we maken een sprong naar de toekomst. Hoorn in het jaar 2040. Als jij het voor het zeggen hebt, hoe zou onze leefomgeving in Hoorn er dan uit moeten zien? Om dit te bepalen is het handig om te weten wat nu waardevol is en moet blijven, en wat er juist nog ontbreekt.

Dit is waardevol
Welke plekken waardeer je het meest in Hoorn? Wat maakt onze huidige leefomgeving zo fijn en waardevol? 

Hier is behoefte aan
Wat ontbreekt er juist in onze huidige leefomgeving? In welke behoefte voor de stad wordt nu dus niet goed voorzien?

Inzendingen konden tot 26 april 2021 gedeeld worden.

Andere mogelijkheden
Naast deze pagina kon er tot 26 april ook via een vragenlijst en online gesprekken van de gemeente Hoorn input gegeven worden aan de omgevingsvisie.

Wat gebeurt er met de omgevingsvisie?
De opbrengsten verwerkt de gemeente in de omgevingsvisie. Hierin staat de gewenste toekomst van de fysieke leefomgeving in Hoorn, dus de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Nieuwe ontwikkelingen in Hoorn moeten in beginsel bijdragen aan deze visie. Voordat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt, legt de gemeente het ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan een reactie indienen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie voor het eind van dit jaar vast.