Veiligere voet en zebrapaden

Monique Bakhuijsen en Marianne Knuit

Stem je voor of nog niet?

Jouw mening is waardevol, voor of nog niet voor! wij hopen met jouw mening meer inzicht te krijgen. Mogelijk weet jij de vinger op de zere plek te leggen en krijgen initiatiefnemers de kans het het idee te versterken.

Voeg je idee toe

Heb jij een idee of thema dat ontbreekt in deze lijst? Voeg hem dan toe.

Andere ideeën voor Het Grote Wijkgesprek - Thema VERKEER EN BEREIKBAAHEID

Betere bereikbaarheid voor minder validen, denk bv. aan aangepaste stoepen, bruggen en meer parkeerplaatsen
Betere handhaving van gebruik parkeerplekken/blauwe zones en snelheidslimieten
Meer parkeergelegenheid in de wijk
Meer verkeersremmende en geluidswerende maatregelen.(denk ook aan geluidsonderzoek A7)
Betere aansluitingen op fiets en wandelroutes
Vergroot het aanbod voor fietsenrekken