OSH Hoorn

Medio 2008 hebben partijen met een gezamenlijk belang in de binnenstad van Hoorn de behoefte gevoeld ook daadwerkelijk met elkaar samen te werken. De fusie tussen VOBH (Vereniging Ondernemers Binnenstad Hoorn) en VECO (Vereniging Eigenaren Commercieel Onroerend goed) was een feit. Dit vanuit de behoefte een duidelijke ‘stem’ te hebben in de ontwikkeling van de Hoornse binnenstad, gebaseerd op een substantiële deelname van de direct betrokkenen.

De doelstellingen van OSH luiden als volgt; het behartigen van alle gemeenschappelijke belangen van ondernemers en eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad van Hoorn. Daarbinnen staan centraal:

1. Het bevorderen van een goede economische ontwikkeling van de binnenstad van Hoorn, zoals: het stimuleren van het imago en de promotie van het stadscentrum het aansturen van de sponsoring van activiteiten/evenementen vanuit de bijdrage reclamebelasting (het deel wat wordt opgebracht door de ondernemers uit de binnenstad) monitoring van de kwaliteit van het vastgoed bewaking van de kwaliteit en beheer van de openbare ruimten het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in het stadscentrum het optimaliseren van de veiligheid en het voorkomen van criminaliteit

2. Bovenstaande activiteiten worden uiteraard aangepakt in nauwe samenwerking met de gemeente Hoorn. Zoals OSH ook gesprekspartner wil zijn met de lokale overheid over beleidsvorming m.b.t. de binnenstad waarbij zaken aan de orde komen als: het streven naar een evenwichtige verdeling van winkeloppervlakte en branchering het verruimen van het brutovloeroppervlakt (bvo) van winkels in de binnenstad gesprekspartner zijn bij de promotie van het centrum middels het Strategisch Marketing Plan (SMP) het bevorderen van wonen boven winkels het stimuleren van contacten en informatie uitwisseling tussen ondernemers, pandeigenaren, gemeente en andere lokale organisaties