Jan Kollen

Mijn initiatieven

  Stadsmaker sinds: 9 januari 2019

Terugblik met Jan – Zwemplatform ‘Bernhard’

Plonsen vanaf ‘Bernhard’! Begin 2019 startte Jan Kollen zijn initiatief: een zwemplatform in het Julianapark. Hij vond dat het park wel wat extra uitdaging kon gebruiken. Zes maanden later, hartje zomer, is het zwemplatform daar en kan iedereen een verfrissende duik nemen! Jan bedankt de Stadsmakers voor hun steun en hulp. We blikken terug met Jan op zijn initiatief waar hij de stad een stukje mooier mee heeft gemaakt.

 

Waar ben je het meeste trots op?

“Dat het überhaupt is gelukt. Het is leuk om te zien dat het zwemplatform Bernhard zeer goed gebruikt wordt en dat de zwemmers er duidelijk plezier aan beleven.  Het voegt echt iets toe aan het Julianapark. 

Er ontstond bij de start al vlot een duidelijke sfeer van medewerking. Sponsors werden gevonden en er werd eigenlijk altijd positief gereageerd op een vraag om hulp. In samenwerking met Wilma Anthonisse , Ed Wagemaker, Rob Bennis (Voor een mooie stad), Mark Hommersen (dienstverlening & onderhoud), Wilfred van Leuveren Hacke (RUD NHN), Frans Anthonisse (LWBO), Jacqueline van Hoorn (Bewoners Overleg Venenlaankwartier), Frans van Barneveld (gemeente Hoorn) is het zwemplatform tot stand gekomen.

Het leverde ook leuke gesprekken op, zoals met Edwin ter Velde, die een plastic Fluitschip wil gaan bouwen. En de zij-activiteit met het Technasium van het OSG. Daar hebben 8 groepjes leerlingen ook een zwemplatform ontworpen. Daar zaten zeer aansprekende ontwerpen tussen.”

 

Wat viel je mee?

“De positieve houding van de bevoegde gezag instanties. Ik heb in het begin direct contact gelegd met de omgevingsdienst. Zij houden namens de provincie Noord-Holland toezicht op aangewezen zwemlocaties (Julianapark is er daar één van). De reactie was positief, uiteraard wel met terechte veiligheidsadviezen.”

 

Wat vond je lastig?

“Niet echt iets. Meer de ruis die ontstond met een op afstand meedenkende ambtenaar en raadslid. Dat kostte mij extra werk, maar als alles vlot loopt, is er ook niet zoveel aan.”

 

Hoe heeft het de stad mooier gemaakt?

“Het zwemplatform heeft de stad vooral attractiever gemaakt. Zeker voor de beoogde doelgroep, de zwemmende tieners. Ik vermoed, of weet het eigenlijk wel zeker, dat voorzieningen die het Julianapark leuker maken (zoals Slijs en zwemplatform) ook een positief effect heeft op het gedrag van de gebruikers. Hopelijk wat minder neiging tot vandalisme. Daarbij heeft ook zeker de extra aandacht, inzet van toezicht, handhaving en de persaandacht geholpen.”

 

Hoe lang heeft het geduurd van idee tot oplevering?

“Het initiatief is in januari 2019 gestart. De planning voor realisatie was juni, dat is juli geworden. Voordeel van de maand later was de inzet van het zwemplatform bij het evenement ‘Swim to fight cancer’ op 14 juli 2019.”

 

Wat wil je de toekomstige initiatiefnemers als tip meegeven?

“Leg (indien nodig) al vroeg contacten met overheidsinstanties. Doe dat mondeling en per mail (dan ligt het vast). Dat werkte voor het zwemplatform zeer goed. Hanteer voor jezelf het motto: “tegen een goed idee is niets bestand”.

Regel ook als dat nodig is het vervolg. Zo is bijvoorbeeld met LWBO geregeld dat zij meewerken aan het beheer en onderhoud van het zwemplatform. Zij verzorgen ook de winterstalling van het zwemplatform.”

 

Ga je in de toekomst nog vaker initiatieven starten?

“Vast wel. Het platform “Voor een mooie stad” faciliteert dat uitstekend. Zij hebben goede contacten bij gemeente en bedrijfsleven, kunnen goede tips geven en werken actief mee. Nu werken we samen aan de realisatie van een pontje tussen Julianapark en Oranje buiten, een initiatief van Ed Wagemaker.

Ook volg ik de vorderingen van het Stadsstrand met meer dan normale belangstelling. In 2008 heb ik dat idee via de gemeenteraad (raadsfractie PvdA) ingebracht. Dat is toen goed opgepakt door raad en college en ingebracht in het project dijkversterking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wel frustreert het dat het zolang moet duren. Ik heb nog wel geprobeerd om het deel Hoorn los te koppelen van de rest van de dijkversterking, dat is echter niet gelukt. Wel goed om te zien dat het er zeker gaat komen en dat de plannen fraai zijn. Dan maar t.z.t. zwemmen met mijn kleinkinderen i.p.v. van mijn kinderen.

De bollenplantactie (najaar 2018) in het Julianapark liep ook goed. Dat leverde dit voorjaar extra kleur op in het park. Ik zou nog wel een aantal dingen aan het park willen toevoegen, zoals bijvoorbeeld een klimboom, stapstenen, boomschommel, zandbult, basketbalrek, volleybalnet, kabelbaan, speelbetonbuis, voetbaldoeltje etc. 

Initiatieven zijn goed en kunnen leuke dingen opleveren. Aandachtspunt is het continueren van het initiatief. Dat is voor een initiatiefnemer vaak lastig, voor het zwemplatform is het weliswaar geregeld, maar het kan misschien nog beter. Als mogelijkheid zie ik de oprichting van een stichting. Daarin kan het zwemplatform en volgende initiatieven ondergebracht worden. Daarmee is de continuïteit en verantwoordelijkheid beter te regelen. Dus als er belangstelling is, meld je!”