Initiatievenmarkt

De eerste Hoornse initiatievenmarkt

Op woensdag 4 december 2019 organiseert Voor een mooie stad samen met de Gemeente Hoorn de eerste initiatievenmarkt. Naast deze stadscommunity wil de Gemeenteraad ook meer ideeën en initiatieven uit de samenleving halen. Aansluiting zoeken bij de raad is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Ingestuurde initiatieven

Tot 4 november kon iedereen zijn of haar idee voor onze stad insturen. De vraag was hoe we onze stad nog mooier kunnen maken? Wat Hoorn mist? En hoe we problemen rondom leegstand, woningnood, jeugdzorg, vergrijzing, eenzaamheid en het klimaat kunnen oplossen? Er waren maar liefst 61! ideeën voor een mooie stad ingestuurd. Daarvan zijn 11 ideeën uitgekozen die concreet genoeg zijn en waar een duidelijke rol voor de raad is weggelegd. De bedenkers van deze ideeën presenteren hun idee op de Hoornse Initiatievenmarkt op 4 december. Dezelfde avond horen zij of hun idee doorgang vindt met behulp van de raad.

Deelnemers initiatievenmarkt:

Ieder idee is uitvoerig bekeken. Op de ideeënpagina staat per idee een reactie met eventuele alternatieve mogelijkheden. Op deze manier kunnen er zo veel mogelijk ideeën verder worden opgepakt.

Kom jij ook?

Ook jij bent van harte welkom om te komen kijken! Zet woensdag 4 december in je agenda. Vanaf 19.00 uur is de inloop, om 19.30 uur starten de presentaties. Je wordt opgevangen bij de entree van De Kreek (Meetketting 1-3, 1689 XD Zwaag).

Programma

19.00 Inloop bezoekers

19.30 Start presentaties van initiatiefnemers

20.45 Overgang naar initiatievenmarkt

21.30 Beoordeel moment

22.15 Afsluiting initiatievenmarkt