Thema: VERKEER EN BEREIKBAAHEID - 9 ideeën

In dit thema kunt u stemmen op onderwerpen zoals: bereikbaarheid ook voor minder validen, parkeerbeleid, snelheidslimieten, aansluitingen fiets/wandelroutes etc.

Betere bereikbaarheid voor minder validen, denk bv. aan aangepaste stoepen, bruggen en meer parkeerplaatsen
0 stemmen voor
Betere handhaving van gebruik parkeerplekken/blauwe zones en snelheidslimieten
6 stemmen voor
Meer parkeergelegenheid in de wijk
5 stemmen voor
Veiligere en beter verlichte voet en zebrapaden.
2 stemmen voor
Meer verkeersremmende en geluidswerende maatregelen.(denk ook aan geluidsonderzoek A7)
24 stemmen voor
Betere aansluitingen op fiets en wandelroutes
0 stemmen voor
Vergroot het aanbod voor fietsenrekken
0 stemmen voor
Veiligere autoweg de weel
4 stemmen voor

Voeg je idee toe

Heb jij een idee of thema dat ontbreekt in deze lijst? Voeg hem dan toe.

Andere thema's voor Het Grote Wijkgesprek

In dit thema kunt u stemmen op onderwerpen rondom koop en huurwoningen en (openbare) voorzieningen in de wijk.
In dit thema kunt u stemmen op onderwerpen zoals: buitenfaciliteiten voor honden, afval, zwerfvuil en duurzame energie.
In dit thema kunt u stemmen op onderwerpen als ontmoetings- en speel plaatsen, activiteiten in de wijk en faciliteiten om te kunnen recreëren.
lees meer
9
In dit thema kunt u stemmen op verschillende onderwerpen rondom sport, bv. MTB parcour, klimmuur, padelbaan, jeu de boules baan etc.
lees meer
In dit thema kunt u stemmen op onderwerpen rondom het voorkomen van overlast, eenzaamheid, talentontwikkeling en sociale controle.