“Stop Geluidsoverlast A7 Grote Waal”

 • Eigenaar idee:
  Belangengroep “Stop Geluidsoverlast A7 Grote Waal”
 • Ingediend:
  16 september 2021
 • Weergaven:
  26777
 • Stemmen:
  19
Update: 05-10-2021

De Belangengroep Stop Geluidshinder A7 Grote Waal zet zich al jaren in om de overlast van geluid in de Grote Waal onder de aandacht te brengen. De belangengroep dient dit initiatief in om ook via de Initiatievenmarkt extra aandacht te vragen voor de overlast. Het is een zeer complex vraagstuk dat al lange tijd op het netvlies staat van de gemeente. Het is complex, omdat de gemeente te maken heeft met zowel het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de A7 is een rijksweg) als de Provincie NH (een deel van de door de provincie aangelegde Westfrisiaweg valt samen met de A7 langs de Grote Waal). De raad stelde in 2018 budget beschikbaar om onderzoek te doen naar de geluidsoverlast. Daaruit bleek dat het toegenomen verkeer de leefbaarheid in de Grote Waal onder druk zet, maar dat de gemiddelde geluidswaarden onder het wettelijk geluidsplafond blijven. Hierdoor kunnen geluidswerende maatregelen niet worden afgedwongen. De gemeente wil de geluidshinder verminderen en werkt aan oplossingen via ambtelijke en bestuurlijke overlegtafels. De Belangengroep wordt hier ook van op de hoogte gehouden. Zo is onderzocht of het ministerie en de provincie het aanbrengen van een geluidsscherm willen co-financieren. Dat bleek niet het geval. Voor de gemeente alleen is dit een (te) hoge kostenpost. Onlangs is door de provincie de eindafrekening gemaakt over de aanleg van de Westfrisiaweg. Er blijkt 10 miljoen over. Dit biedt wellicht kansen op alsnog een bijdrage vanuit de provincie. Een deel van de Westfrisiaweg loopt via de A7 langs de Grote Waal. Bij de op- en afritten Avenhorn en Hoorn Noord zijn geluidsschermen geplaatst. Bij de Grote Waal niet. Wethouder Bashara heeft in een brief namens de Westfriese gemeenten (29 september) aangegeven met de provincie in overleg te willen over de besteding van deze gelden. In de brief is ook expliciet aandacht gevraagd voor de geluidshinder van de A7 in de Grote Waal.
Via de Initiatievenmarkt kan het vraagstuk niet worden opgelost, daarom komt dit initiatief niet in aanmerking voor presentatie op de initiatievenmarkt.

 

De bewoners van de Grote Waal ondervinden veel overlast van het geluid van de A7, de verzorgingsplaats “De Kogge”, de Venneweg en het spoor.

Hoe ben je op dit initiatief gekomen?

Nou, dat komt vanzelf als je dag en nacht uit je slaap wordt gehaald!

Wanneer is het initiatief geslaagd?

Rust!!

Wat wil je zelf doen om dit initiatief te realiseren?

Wij zijn afhankelijk van gemeente, provincie en de RWS,

Lees meer
 • idee
 • verbinden
 • gerealiseerd

Deel jouw mening

*

Alle reacties

Apple Developer

2022-04-18 12:25:54

Ik ben voor Ik ben voor
Hh

Deel dit initiatief