Privacyverklaring Regentonactie

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2022

Stichting Voor een mooie Stad (VEMS) doet niets geks met uw gegevens en zal deze niet verkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De informatie hieronder gaat over de diensten waar VEMS gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie doen. Alle gegevens die worden verzameld worden veilig opgeslagen met behulp van de laatste beveiligingstechnieken.

Software van Typeform

Om de aanvraag van een regenton digitaal gebruiksvriendelijk aan te bieden maakt VEMS gebruikt van de software van Typeform. Met deze software worden formulieren gemaakt en de gegevens verwerkt en tijdelijk opgeslagen. Typeform is een Europees bedrijf gevestigd in Barcelona. Ze zijn volledig compliant aan de Europese privacy regelgeving en doen er alles aan om data veilig te verwerken. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan hun pagina met meer details: https://www.typeform.com/help/a/security-at-typeform-360029259552/

Delen van gegevens met derden

Afhankelijk van de vraag of u wel of niet huurder bent bij woningcorporatie Intermaris, worden de gegevens gedeeld met het team van Intermaris dat verantwoordelijk is voor de plaatsing van de regentonnen. Voor niet huurders worden de gegevens gedeeld met de Gemeente Hoorn om de uitbetaling van de vergoeding mogelijk te maken. De gegevens zullen nooit voor andere doeleinden dan het faciliteren van een regenton, gebruikt worden.

Verkregen gegevens via formulieren

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt bij het aanvragen van een regenton(vergoeding):

  • naam
  • adres
  • IBAN
  • e-mailadres
  • afbeeldingen die via de upload voor aankoopbewijs en plaatsing regenton zijn gedeeld.

Bewaartermijn

De gegevens voor het aanvragen van een regenton worden voor een periode van maximaal één jaar versleuteld opgeslagen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op via rob@vooreenmooiestad.nl

Klacht

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de landelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.