Betere mix SOCIALE HUUR/KOOP

Ronald den Oudendammer, K en 1 andere

Stem je voor of nog niet?

Jouw mening is waardevol, voor of nog niet voor! wij hopen met jouw mening meer inzicht te krijgen. Mogelijk weet jij de vinger op de zere plek te leggen en krijgen initiatiefnemers de kans het het idee te versterken.

  • e:

    het valt op dat huurwoningen / tuinen tussen koopwoningen vaak minder verzorgd zijn. Voor eigen woningbezitters dus niet prettig. (ver-)huurders stimuleren woonomgeving netjes te houden.

    Mee eens

Voeg je idee toe

Heb jij een idee of thema dat ontbreekt in deze lijst? Voeg hem dan toe.

Andere ideeën voor Het Grote Wijkgesprek - Thema AANTREKKELIJK WONEN & VOORZIENINGEN

Beter onderhoud van particuliere en sociale huurwoningen/tuinen.
Meer woningen die geschikt zijn voor senioren.
Uitbreiding van het winkelcentrum met meer functies met bv genoemde ideeën als een Turkse supermarkt, bruidswinkel en café met terras.
Meer ruimte aan religie zoals bv. gebedshuizen.
Plaatsing van extra brievenbussen door de wijk.
Terugkomst van de openbare bibliotheek in de wijk.