Meer ontmoetingsplekken voor jong en oud

Meester, Kitty en 8 anderen

Stem je voor of nog niet?

Jouw mening is waardevol, voor of nog niet voor! wij hopen met jouw mening meer inzicht te krijgen. Mogelijk weet jij de vinger op de zere plek te leggen en krijgen initiatiefnemers de kans het het idee te versterken.

  • Visser:

    De ervaring leert dat hangplekken voor jongeren voor overlast zorgt.

    Mee eens (3) Nora Alkema en 2 anderen
  • Hans Roelofsen:

    Voor meer ontmoetingsmogelijkheden, maar uiteraard tegen vlees-BBQ's. Bepaald niet duurzaam.

    Mee eens

Voeg je idee toe

Heb jij een idee of thema dat ontbreekt in deze lijst? Voeg hem dan toe.

Andere ideeën voor Het Grote Wijkgesprek - Thema RECREATIE

Meer activiteiten en evenementen in de wijk
Meer (natuur) speelplaatsen
Meer vaarroutes en aanlegsteigers voor bv fluisterbootjes
Meer verlichte wandelroutes in het park.
Meer aandacht voor het dwaalpark als stilte natuurplek met bv vogelkijkhut, sterrenwacht
Meer bankjes door de wijk (ook in het winkelcentrum)
Meer aandacht voor het realiseren van een zwembad in de Grote Waal
Idee van Ronald: Door het grasveld voor de kanovereniging aan alle kanten van een dijkje te voorzien kan het in de winter door bv. de brandweer onder water gezet worden. Leuk voor jong en oud.