Meer en beter afval scheiden

Marije, Wendy zaal en 8 anderen

Stem je voor of nog niet?

Jouw mening is waardevol, voor of nog niet voor! wij hopen met jouw mening meer inzicht te krijgen. Mogelijk weet jij de vinger op de zere plek te leggen en krijgen initiatiefnemers de kans het het idee te versterken.

  • Manuel:

    Nog meer containers en zeker nog minder vaak legen zodat het een nog roter maaien paradijs zal worden. NEE BEDANKT 3 CONTAINERS IS ECHT GENOEG

    Mee eens

Voeg je idee toe

Heb jij een idee of thema dat ontbreekt in deze lijst? Voeg hem dan toe.

Andere ideeën voor Het Grote Wijkgesprek - Thema DUURZAAM & GROEN

Meer buitenfaciliteiten voor honden realiseren.
Beter voorkomen en bestrijden van overlast door zwerfvuil, bladeren en hondenpoep.
Meer groen (ook eetbaar) en diversiteit in plant en dier
Meer te weten komen over wat klimaatadaptatie voor mij betekent.
Meer te weten komen over wat duurzame energie voor mij betekent.
Regelmatiger onderhoud plegen aan bomen, struiken, plantsoenen en grasvelden zodat het zwerfvuil ook beter opgeruimd kan worden.