Beter voorkomen overlast door drank en drugs, vandalisme etc.

, Ronald den Oudendammer en 7 anderen

Stem je voor of nog niet?

Jouw mening is waardevol, voor of nog niet voor! wij hopen met jouw mening meer inzicht te krijgen. Mogelijk weet jij de vinger op de zere plek te leggen en krijgen initiatiefnemers de kans het het idee te versterken.

  • schot:

    Idee sowieso goed, maar ik vind het van belang om (grofweg) te weten wat de aanpak word

    Mee eens

Voeg je idee toe

Heb jij een idee of thema dat ontbreekt in deze lijst? Voeg hem dan toe.

Andere ideeën voor Het Grote Wijkgesprek - Thema VEILIG EN SAMEN LEVEN IN DE WIJK

Meer veiligheid voor kinderen in de wijk
Meer ruimte voor talentontwikkeling van de jeugd
Meer sociale interactie en controle tussen bewoners
Meer werkgelegenheid in de wijk, ook meer ruimte voor bedrijfsvesting aan huis
Meer tegengaan van eenzaamheid in de wijk
Ruimte geven aan een centraal informatie/meldpunt voor de wijk en de aanstelling van bv een buurtburgemeester