Nieuws

12 februari 2020

MAK Blokweer website

Oorspronkelijk is VEMS ontstaan vanuit de gedachte dat met één platform niet elk initiatief of stichting een eigen website hoeft te bouwen en te onderhouden. Op deze manier kan er veel subsidiegeld bespaard worden en ontstaat er schaalvoordeel omdat het platform breed gedragen wordt en sneller doorontwikkeld kan worden. Vanuit MAK Blokweer kwam de vraag binnen om hulp te bieden bij de website. Voor VEMS is dit een eerste pilot om van te leren, dit zal de basis vormen voor andere organisaties die gebruik willen maken van deze besparing.